Zákonné pojištění vozidla - k čemu slouží?

Zákonné pojištění vozidel je také známo jako povinné ručení, neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Zákonné pojištění vozidla není pouhou formalitou, ale zákonem stanovenou povinností, která v tomto případě nepřipouští žádné výjimky. Pojištění vozidel je v tomto případě upraveno zákonem č. 168/1999 Sb., podle kterého vás může stihnout pokuta ve výši až 40 000 Kč, v případě, že si zákonné pojištění auta nesjednáte. Vysoká pokuta však zdaleka není jediným důvodem, proč si povinné ručení sjednat. Tato pojistka vám totiž zajistí úhradu škod na zdraví a majetku, které provozem svého vozidla způsobíte jinému účastníku silničního provozu. Jinými slovy - pokud tedy způsobíte dopravní nehodu a zákonné pojištění vozidel sjednáno nemáte, přijde vás to pěkně draho, protože prostředky na pokrytí takto vzniklých škod budete muset hradit z vlastní kapsy. A i když sami sebe (byť právem) považujete za zkušené řidiče, které na cestách jen tak něco nepřekvapí, nikdo na světě vám nezaručí, že se nemůžete stát účastníkem dopravní nehody. Proto vám důrazně doporučujeme, abyste si tento typ pojistky sjednali, neboť v životě existují situace, kdy se rozhodně riskovat nevyplatí. A v případě dopravních nehod to platí dvojnásob.

Při posuzování výše plateb zákonného pojištění aut hraje roli celá řada faktorů. Mezi nejdůležitější patří značka a typ vozidla, objem a výkon motoru, rok výroby ale také například pohlaví, věk řidiče a doba, po kterou již vlastní řidičský průkaz. Většina poskytovatelů povinného ručení již nabízí možnost sjednání po internetu, takže vše může být otázkou několika málo minut a kromě toho nabízí každá pojišťovna nějaké ty bonusy a slevy, které výrazně snižují výši měsíčních plateb. Jako osvědčení, že jste si zákonné pojištění vozidla sjednali, slouží tzv. zelená karta, kterou je nutné vozit všude s sebou.

Zákonné pojištění motorových aut tedy skutečně není žádná zbytečná formalita, ale nutnost, která podmiňuje provoz vašeho vozidla po pozemních komunikacích a pokud skutečně patříte mezi zodpovědné řidiče, neváhejte s jeho sjednáním ani minutu.